กลุ่มบริษัททรงพรเจริญฯ ฮีโน่สุราษฎร์ธานี
ก่อตั้งเมื่อปี 2534 โดย
คุณทินกรและคุณศรีพิจิตร ศีลประชาวงศ์ ภายใต้ชื่อ
                         “ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงพรเจริญการเกษตรและจักรกล”
โดยเริ่มต้นจากการประกอบธุรกิจจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ และเครื่องจักรทางการเกษตร เป็นเวลามากกว่า 20 ปี ภายใต้ชื่อ “ร้านทรงประจักษ์” ก่อนเข้าสู่ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพราะความมั่นใจในคุณภาพและความทนทานของผลิตภัณฑ์รถบรรทุกฮีโน่
                    ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงพรเจริญการเกษตรและจักรกล ตั้งอยู่เลขที่ 38/2-10 ม.2 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ได้ทำธุรกิจและมุ่งมั่นให้บริการลูกค้าอย่างเป็นกันเอง เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน ภายใต้สโลแกนที่ว่า “ใกล้ชิดถึงบ้าน บริการถึงที่ ฮีโน่สุราษฎร์ธานี ยินดีบริการ”

                    เพื่อให้รองรับความต้องการทางการตลาดรถบรรทุกในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการขยายสาขาในพื้นที่อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้ชื่อ
 “บริษัท ทรงพรเจริญ ฮีโน่สุราษฎร์ธานี จำกัด”
          ตั้งอยู่เลขที่ 89 ม.2 ต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี และให้เปิดให้บริการใน
วันที่ 5 พฤษภาคม 2555

                    ในปี 2559 มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญคือ ได้มีการปรับปรุงผู้ถือหุ้น และแปรสภาพจาก “ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงพรเจริญการเกษตรและจักรกล”
เป็น “บริษัท ทรงพรเจริญการเกษตรและจักรกล จำกัด” เพื่อรองรับการให้บริการกับองค์กรที่เป็นราชการ และหน่วยงานขนาดใหญ่ ตลอดจนรักษาลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ที่ใช้บริการ ให้ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

                    เพื่อสนองนโยบายของ บริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการดูแลพื้นที่ฝั่งอันดามันและรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน (AEC) ตลอดจนให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ จึงได้มีการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง ภายใต้ชื่อ
         “บริษัท ทรงพรเจริญ ฮีโน่อันดามัน จำกัด”
ตั้งอยู่เลขที่ 224/30 ม.2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง ได้เปิดให้บริการในเดือนมิถุนายน 2564

                    กลุ่มบริษัท ทรงพรเจริญ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ จริงใจ ในการให้บริการลูกค้า ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด และยึดถือความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจเป็นที่ตั้งเสมอมา ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า เมื่อเข้ามาใช้บริการในกลุ่มบริษัท ทรงพรเจริญ แล้ว จะได้รับการบริการที่มีคุณภาพ และประทับใจกลับไปแน่นอน

กลุ่มบริษัท ทรงพรเจริญ